Ortopedyczna Terapia Manualna wg Kaltenborna i EvjenthaTerapia manualna – forma terapii zaburzeń narządu ruchu. Jest często błędnie utożsamiana z kręgarstwem, które w przeciwieństwie do terapii manualnej nie posiada żadnych podstaw w źródłach wiedzy medycznej. Należy do dziedziny fizjoterapii i jest poparta badaniami naukowymi.

Terapia manualna polega na badaniu i leczeniu stawów obwodowych i kręgosłupa. Pierwszą częścią badania jest zazwyczaj dokładny wywiad. Następnie dokonuje się badania jakości ruchu, jego zakresów, biomechaniki oraz innych czynników (np. bolesności). Podczas terapii za pomocą specjalnych technik mobilizacji lub manipulacji i pracy na tkankach miękkich przywraca się zaburzoną biomechanikę stawów (odblokowanie stawów), co prowadzi do zmniejszenia bólu, zwiększenia zakresu ruchomości, ustąpienia stanów zapalnych.

W Polsce szkolenia z terapii manualnej odbywają się jako szkolenia podyplomowe dla fizjoterapeutów oraz lekarzy.

Jest to metoda postępowania fizjoterapeutycznego opracowana przez dwóch norweskich fizjoterapeutów: Freddyego M. Kaltenborna oraz Olafa Evjentha. Przedstawili oni całościowy system badania i leczenia pacjentów z ortopedycznymi dysfunkcjami narządu ruchu.

System ten został oparty na dorobku cenionych ortopedów Jamesa Cyriaxa i Jamesa Mennella oraz osteopaty Alana Stoddarda.

Istota metody to bardzo dokładna diagnostyka oraz leczenie wszelkich dysfunkcji stawów całego ciała: kręgosłupa, kończyn górnych, kończyn dolnych oraz stawów skroniowo-żuchwowych.

Najważniejsze cele terapeutyczne można przedstawić w kilku punktach:

Działanie o charakterze przeciwbólowym:

  • unieruchomienie ogólne i miejscowe
  • działania fizykoterapeutyczne
  • postępowanie specjalne - trakcja trójpłaszczyznowa, wibracje, oscylacje

Środki zwiększające zakres ruchomości:

  • nakierowane na tkanki miękkie: masaż (klasyczny, funkcjonalny, poprzeczny), techniki poizometrycznej relaksacji, bierne rozciąganie przykurczonych struktur (trakcje)
  • przeznaczone dla stawów: mobilizacje w pozycji spoczynkowej i poza pozycją spoczynkową, manipulacje stawów, mobilizacje tkanki nerwowej.