Rehabilitacja neurologiczna  • urazy rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych
  • po udarze mózgu, stwardnienie rozsiane (SM)
  • porażenie nerwu twarzowego